Blog

blog image

Dlaczego mówienie w nauce języka angielskiego jest takie ważne?

Uczysz się języka angielskiego latami, ale nadal boisz się cokolwiek w tym języku powiedzieć? Znamy na to sprawdzony i jedyny sposób - nauka przez rozmowę z native speakerem.

Słuchaj i mów

When you are learning another language (in this case English) that is not your own, it is very important to listen to someone using this language. As once you begin to tune your ear and brain into this language, you will begin to absorb parts of the language and without even knowing, it your brain is actively recording.

Kiedy uczysz się innego języka (w tym przypadku nauka języka angielskiego), który nie jest twoim własnym, bardzo ważne jest, abyś słuchał kogoś używającego tego języka. Gdy zaczniesz dostrajać swoje ucho i mózg do tego języka, zaczniesz wchłaniać części tego języka. Nawet nie wiedząc, że twój mózg aktywnie nagrywa.

Nie bój się

It might be intimidating for you, to think about trying to speak English, as you do not feel comfortable yet with this new language. Your vocabulary might be limited and you have not had much of a chance to share a basic conversation. DON'T BE NERVOUS, just by enjoying the sound of a native speakers voice and slowly speaking, the process will develop and you will gain confidence.

Być może zastanawiasz się nad mówieniem w języku angielskim, ale nie czujesz się komfortowo bo to dla Ciebie nowy język. Twoje słownictwo może być ograniczone i nie masz wiele okazji do prowadzenia rozmowy w tym języku. NIE DENERUJ SIĘ, po prostu ciesz się dźwiękiem głosu native speakera i powoli zacznij mówić, proces ten się rozwinie i zyskasz pewność siebie.

Popełniaj błędy

Remind yourself that this is a new language and not your own, it is ok to make mistakes. It is important to make mistakes as this is part of the process of growth. There is no progress until you make mistakes and begin to find your voice. Take your time and listen and watch a native speaker share their enthusiasm. A good instructor like Hyman will never make you feel awkward or embarrassed. They will guide you carefully through the process and help you gain confidence along the way.

Przypomnij sobie, że jest to dla Ciebie nowy język, nie posługujesz się nim od urodzenia, dlatego będziesz popełniać błędy. Ważne jest, aby popełniać błędy, ponieważ jest to część procesu nauki języka angielskiego. Nie ma postępu, dopóki nie popełnisz błędów i nie zaczniesz odnajdywać swojego głosu. Nie spiesz się, słuchaj i obserwuj, jak native speaker podziela Twój  entuzjazm. Dobry nauczyciel, taki jak Hyman, nigdy nie sprawi, że poczujesz się niezręcznie lub wpadniesz w zakłopotanie. Poprowadzą Cię dokładnie przez proces i pomoże Ci nabrać pewności siebie po drodze.

  • Autor: Hyman
  • czwartek, 19 kwiecień 2018